สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)
Kindergarten : คอร์สเรียนสำหรับก่อนวัยเรียนและอนุบาล

Kindergarten : คอร์สเรียนสำหรับก่อนวัยเรียนและอนุบาล

คอร์ส อายุ รายละเอียด Kindergarten (CK01 –CK10) 3-6 ปี เรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อให้นักเรี......

อ่านต่อ
Child : คอร์สเรียนสำหรับระดับประถมถึงมัธยม

Child : คอร์สเรียนสำหรับระดับประถมถึงมัธยม

คอร์ส อายุ รายละเอียด Child (CE01-CE25) 6-16 ปี เน้นฝึกการฟัง พูด อ่าน เขียน โดยให้นักเรียนได้ฝึกพูด ฝึกฟัง......

อ่านต่อ
Teenager : คอร์สเรียนสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและมหาวิทยาลัย

Teenager : คอร์สเรียนสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและมหาวิทยาลัย

คอร์ส อายุ รายละเอียด Teenager (CJ01-CJ12) 14-18 ปี เน้นการทบทวนไวยากรณ์ ฝึกพูด ฟัง อ่าน เขียน โดยเนื้อหาเห......

อ่านต่อ
Adult : คอร์สเรียนสำหรับผู้ต้องการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารหรือทำงาน

Adult : คอร์สเรียนสำหรับผู้ต้องการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารหรือทำงาน

คอร์ส อายุ รายละเอียด Adult (AF01-AUI6) 18 ปี ขึ้นไป เหมาะสำหรับผู้ใหญ่ที่ต้องการเริ่มต้นการสนทนา หรือทบทว......

อ่านต่อ
view