สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

                              

                           Welcome to Shane English School, Thailand!

                                                        At Shane English School Thailand we have been offering

                                                     quality  English courses since 1977.

 

 


         สถาบันสอนภาษาอังกฤษเชนเป็นสถาบันสอนภาษาระดับโลก  ที่มีสาขากระจายอยู่ทั่วโลกมากกว่า 400 สาขา ในกว่า 10 ประเทศ อาทิเช่น สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น ไต้หวัน โปแลนด์ เกาหลีไต้ จีน ตุรกี แอลจีเลีย เป็นต้น สถาบันสอนภาษาอังกฤษเชนทั่วโลกใช้ระบบการเรียนการสอนเช่นเดียวกันคือการเรียนแบบ interractive คือการเน้นให้ผู้เรียน เรียนรู้ไปพร้อมกับการทำกิจกรรมและมีส่วนร่วมไปการเรียนการสอน อาทิเช่นกิจกรรมเกมส์ และกิจกรรมนันทนาการเป็นต้น อาจารย์ของสถาบันสอนภาษาอังกฤษเชนทุกท่านอาจารย์เป็นเจ้าของภาษาจากที่บินตรงมาจาก 5 ประเทศได้แก่สหราชอาณาจักร อเมริกา แคนาดา ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เท่านั้นซึ่งทุกท่านได้รับใบประกาศนียบัตรทางด้านการสอนภาษาจากสถาบันระดับโลกอาทิเช่น Celta, Trinity Tesol เป็นต้น ดังนั้นทางสถาบันจึงรับประกันได้ว่าผู้เรียนจะสามารถเรียนรู้ภาษาได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับการเรียนในต่างประเทศ หรือถ้าผู้เรียนท่านใดต้องการต่อยอดการเรียนรู้ภาษาในต่างประเทศเพิ่มเติมโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศอังกฤษทางสถาบันของเรายังมีสถาบันรองรับคือสถาบันสอนภาษาเชนโกลบอลซึ่งอยู่ในเมืองสองเมืองชื่อดังของประเทศอังกฤษ คือ ลอนดอนและเฮสติ้งอีกด้วย

        นอกจากนี้สถาบันสอนภาษาของเรายังเป็นผู้นำระดับโลกในการจัดหาหลักสูตรภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพสูง ตั้งแต่ปี 1977 เป็นต้นมา โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเชนของเราจึงภาคภูมิใจในความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษาระดับโลก และนอกจากนี้เรายังมีความเชี่ยวชาญในภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ การฝึกอบรมครูชาวต่างชาติและครูท้องถิ่นผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ การสรรหาครูให้กับสถาบันการเรียนต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมถึงการสอน ELT อีกด้วย

คอร์สการเรียน

 

 

   

 

   

 

   

 

Kindergarten

คอร์สเรียนสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน

ถึงระดับชั้นอนุบาล

แบ่งออกเป็น 10 เลเวล

คลิ๊กอ่านรายละเอียด

Child

คอร์สเรียนสำหรับนักเรียนประถม

ถึงระดับมัธยมศึกษา

แบ่งออกเป็น 25 เลเวล

คลิ๊กอ่านรายละเอียด

Teenager

คอร์สเรียนสำหรับนักเรียนมัธยม

ตอนปลายและมหาวิทยาลัย

แบ่งออกเป็น 12 เลเวล

คลิ๊กอ่านรายละเอียด

Adult

คอร์สเรียนสำหรับผู้ต้องการใช้ภาษา

อังกฤษในการสือสาร

แบ่งออกเป็น 10 เลเวล

คลิ๊กอ่านรายละเอียด


ความคิดเห็นส่วนหนึ่งของนักเรียนของเรา

 I really like this school because the

teachers are friendly and helpful.  

The school is nice and it's a very  

good place to learn English. 

 I like Shane because it's near my house.

 Also, I have met some very nice friends

and teachers which have influenced 

my English skills.

  เป็นสถาบันที่มีการสอนที่น่าสนใจเพราะมีกิจกรรม

ให้ทำเยอะและมีการสอดแทรก grammar และ คำศัพท์

เข้าไปในกิจกรรมทำให้ไม่น่าเบื่อ ในหนึ่งห้องมีนักเรียน

ไม่เกิน 10 คน ทำให้ได้ฝึกพูดตลอดเวลาจึงทำให้

ได้ฝึกออกเสียงที่ถูกต้องจากเจ้าของภาษาอีกด้วย

 


Article

Shane English School History

Shane English School History

Shane English School History                    Shane English School is one of the largest and most respecte...

อ่านต่อ
Five Secret Ingredients of KFC China’s Franchising Success

Five Secret Ingredients of KFC China’s Franchising Success

Colonel Sander’s bucket of delicious fried chicken probably tops the list of China’s favourite western fast food. From 20 outlets in the year 2000 to 3200 outlets today, Kentucky F...

อ่านต่อ
Festive Fun at the Shane English Christmas Family Fayre

Festive Fun at the Shane English Christmas Family Fayre

Children, parents and teachers all had a wonderful Christmas time on an (almost) frosty Saturday morning last week, at the Shane English Christmas Family Fayre. As the nearby Taipei 101 glitte...

อ่านต่อ
 Children in Need at Shane Global Hastings 2014-12-11

Children in Need at Shane Global Hastings 2014-12-11

Staff at Shane Global Hastings raised an incredible £141 for this worthy charity on 28/11/14.We held a raffle and had many prizes donated from staff. Some of the prizes were: our s...

อ่านต่อ