สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

Kindergarten : คอร์สเรียนสำหรับก่อนวัยเรียนและอนุบาล

Kindergarten : คอร์สเรียนสำหรับก่อนวัยเรียนและอนุบาล

คอร์ส

อายุ

รายละเอียด

Kindergarten

(CK01 –CK10)

3-6   ปี

เรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่เริ่มต้น   เพื่อให้นักเรียนคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษ และสามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้เหมือน   เจ้าของภาษา

CK & CKI TEXT COURSE OVERVIEW
CK COURSE  CKI COURSE
Term Student Text Book Term Student Text Book
CK01 Fab Red CKI01  Fab Red (Special   Course)
Lion Cubs 1   Workbook
CK02 Fab Yellow CKI02 Fab Red (Special   Course)
Lion Cubs 1   Workbook
CK03 Fab Blue CKI03 Fab Yellow (Special   Course)
Look I can   write! Lion Cubs 2 Workbook
CK04 Fab Blue CKI04 Fab Yellow (Special   Course)
Lion Cubs 2   Workbook
CK05 Fub Green CKI05 Fab Blue   (Special  Course)
Lion Cubs 3   Workbook
Look I can   write
CK06 Fab Green CKI06 Fab Blue   (Special  Course)
Lion Cubs 3   Workbook
Look I can   write
CK07 Open Door 2 CKI07 Fab Blue   (Special  Course)
Lion Cubs 4   Workbook
Alpha Book1
CK08 Open Door 2 CKI08 Fab Green   (Special  Course)
Lion Cubs 4   Workbook
Alpha Book1
CK09 Go Go Loves English 2 CKI09 Fab Green   (Special  Course)
Lion Cubs 5   Workbook
Alpha Book2
CK10 Go Go Loves English 2 CKI10 Fab Green   (Special  Course)
Lion Cubs 5   Workbook
Alpha Book2

Age : 3-6

Hours per week : 2 or 3

Classes per week : 2 or 3

ClassDuration : 1 hours

Hours per term : 24

Break : none

Age : 3-6

Hours per week : 1,2,3,4,5,6,7,8,9 or 10

Classes per week : 1,2,3,4 or 5

ClassDuration : 2 hours (or 1 hr)

Hours per term : 40

Break : 2   xs 7.5 minutes

view