สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

Teenager : คอร์สเรียนสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและมหาวิทยาลัย

Teenager : คอร์สเรียนสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและมหาวิทยาลัย

คอร์ส

อายุ

รายละเอียด

Teenager

(CJ01-CJ12)

14-18 ปี

เน้นการทบทวนไวยากรณ์ ฝึกพูด ฟัง   อ่าน เขียน โดยเนื้อหาเหมาะสมกับวัย นักเรียนนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน   หรือศึกษาต่อได้

CJ   TEXT & COURSE OVERVIEW
CJ COURSE
Term Student Text Books   and Materials
Level1 CJ01 Engage: Starter
Level2 CJ02 Engage: Starter
Level3 CJ03 Engage: Starter
Level4 CJ04 Engage: Level 1 /   Click Magazine
Level5 CJ05 Engage: Level 1 /   Click Magazine
Level6 CJ06 Engage: Level 1 /   Click Magazine
Level7 CJ07 Engage: Level 2 /   Crown Magazine
Level8 CJ08 Engage: Level 2 /   Crown Magazine
Level9 CJ09 Engage: Level 2 /   Crown Magazine
Level10 CJ10 Engage: Level 3 /   Crown Magazine
Level11 CJ11 Engage: Level 3 /   Crown Magazine
Level12 CJ12 Engage: Level 3 /   Crown Magazine

Age: 14 - 18

Lessons Per Week: 4

Class Per Week: 2 

Class Duration: 2 Lessons

Lessons   Per Term: 48

Written and Oral Mid Term Exam: CJ01   onward   

Written and Oral End of Term Exam: CJ01 onward

Telephone Teaching: None     Spelling: CJ01 onward

Break:   10 mins

view