สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

Adult : คอร์สเรียนสำหรับผู้ต้องการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารหรือทำงาน

Adult : คอร์สเรียนสำหรับผู้ต้องการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารหรือทำงาน

คอร์ส

อายุ

รายละเอียด

Adult

(AF01-AUI6)

18 ปี

 ขึ้นไป

เหมาะสำหรับผู้ใหญ่ที่ต้องการเริ่มต้นการสนทนา   หรือทบทวนความรู้ภาษาอังกฤษ   โดยเริ่มตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานหรือธุรกิจ

SESTH: ADULT TEXT AND COURSE OVERVIEW
Adult Foundation Adult Elementary Adult Pre-Intermediate Adult Intermediate Adult Upper Intermediate
Term TEXT Term TEXT Term TEXT Term TEXT Term TEXT
AF01 Am.   English File
    Starter A
    SB
AE01 Am.   English File
    One A
    SB
API01 Am.   English File
    Two A
    SB
AI01 Am.   English File
    Three A
    SB
AUI1 Am.   English File
    Four A
    SB
AF02 Am.   English File
    Starter A
    SB
AE02 Am.   English File
    One A
    SB
API02 Am.   English File
    Two A
    SB
AI02 Am.   English File
    Three A
    SB
AUI2 Am.   English File
    Four A
    SB
AF03 Am.   English File
    Starter B
    SB
AE03 Am.   English File
    One A
    SB
API03 Am.   English File
    Two A
    SB
AI03 Am.   English File
    Three A
    SB
AUI3 Am.   English File
    Four A
    SB
AF04 Am.   English File
    Starter B
    SB
AE04 Am.   English File
    One A
    SB
API04 Am.   English File
    Two A
    SB
AI04 Am.   English File
    Three B
    SB
AUI4 Am.   English File
    Four B
    SB
  AE05 Am.   English File
    One B
    SB
API05 Am.   English File
    Two B
    SB
AI05 Am.   English File
    Three B
    SB
AUI5 Am.   English File
    Four B
    SB
AE06 Am.   English File
    One B
    SB
API06 Am.   English File
    Two B
    SB
AI06 Am.   English File
    Three B
    SB
AUI6 Am.   English File
    Four B
    SB
AE07 Am.   English File
    One B
    SB
API07 Am.   English File
    Two B
    SB
   
AE08 Am.   English File
    One B
    SB
API08 Am.   English File
    Two B
    SB

Course Guides:

1.5   and 2 hour course guides

Hours   a term: 16

Break: none

Course Guides:

1.5 and 2 hour course   guides

Hours a term: 14

Break: none

Course Guides:

1.5 and 2 hour course   guides

Hours a term: 14

Break: none

Course Guides:

1.5 and 2 hour course   guides

Hours a term: 14

Break: none

Course Guides:

1.5 and 2 hour course   guides

Hours a term: 14

Break: none

view